GOPS Kochanowice
Menu Ważne adresy
Menu

Druki do pobrania

WNIOSKI NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2022/2023 oraz 2023/2024

Druki do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń alimentacyjnych

http://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

Zaświadczenia do świadczeń rodzinnych

zaświadczenie o zarobkach

zaświadczenie lekarskie becikowe

Zaświadczenia do świadczeń z pomocy społecznej:

zaświadczenie o zarobkach

Oświadczenie:

ośw odpow. karnej

Wniosek o dodatek mieszkaniowy:

SKMBT_22324041911560

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym- stypendium szkolne:

na pierwsze dziecko: wniosek STYPENDIUM

na drugie i kolejne dziecko: Stypendium- kolejne dziecko

Wniosek o dodatek osłonowy:

SKMBT_22324011912030

Żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu w ramach programu ‘Czyste Powietrze’:

CP-Z1

Wniosek do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia:
WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI USTALAJĄCEJ POZIOM POTRZEBY WSPARCIA – PPW (15)

KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY TRUDNOŚCI W ZAKRESIE WYKONYWANIA CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM – PPW-K (16)

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności:

2023_01_05_14_14_43_Wniosek orzeczenie z RODO (14)

2022_01_24_08_19_08_za_wiadczenie lekarskie (10)

Ważne adresy

Punkt Konsultacyjny Lubliniec
tel. 34 351 14 61
42-700 Lubliniec
ul. Oświęcimska 30

PUP Lubliniec
tel. 34 356 25 64
tel. 34 351 52 80
42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9

PCPR Lubliniec
tel. 34 356 32 57
42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9

KPP Lubliniec
tel. 34 356 32 55
42-700 Lubliniec
ul. Oświęcimska 6

Skip to content