GOPS Kochanowice
Menu Ważne adresy
Menu

Świadczenia wychowawcze

Druk wniosku o świadczenie wychowawcze aktualny od dnia 01.07.2019 roku

http://www.gov.pl/documents/1048151/1060973/SW-1.pdf/6c9e6696-9850-cc09-f2d1-7a0a3b69b5b5

Załącznik dla osób które składają wnioski na piąte i kolejne dziecko:

http://www.gov.pl/documents/1048151/1060973/SW-1Z.pdf/b31d82d8-d9f4-e76a-a7d5-0933eace61b3

Wnioski 500+ na każde dziecko do 18-tego roku życia!!!!

Z dniem 31.05.2021r. upływa termin przyznania prawa do świadczenia wychowawczego wobec czego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kochanowicach przypomina
o terminach składania wniosków o świadczenie wychowawcze 500+ na okres
zasiłkowy 2021/2022 .

Zachęcamy do składania wniosków o 500+ na nowy okres świadczeniowy w wersji elektronicznej już od 1 lutego 2021 roku.

Od 1 kwietnia 2021 roku można będzie składać wnioski na świadczenie wychowawcze 500+ w wersji papierowej (druki do pobrania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kochanowicach w godz. od 7:30 do 15:30) .

Aby kontynuować pobieranie świadczenia 500+ wnioski należy złożyć najpóźniej do
30 czerwca 2021 roku.

Powyższe świadczenie będzie przyznane bez wydania decyzji. Informacja o przyznaniu będzie wysyłana na wskazany adres e-mail lub istnieje możliwość odebrania jej w Ośrodku Pomocy Społecznej.

 

W przypadku przebywania wnioskodawcy lub członka rodziny w dniu przyznania świadczenia wychowawczego lub po tym dniu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji zabezpieczenia społecznego organ właściwy występuje do wojewody o ustalenie okresu koordynacji.

 

 

Ważne adresy

Punkt Konsultacyjny Lubliniec
tel. 34 351 14 61
42-700 Lubliniec
ul. Oświęcimska 30

PUP Lubliniec
tel. 34 356 25 64
tel. 34 351 52 80
42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9

PCPR Lubliniec
tel. 34 356 32 57
42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9

KPP Lubliniec
tel. 34 356 32 55
42-700 Lubliniec
ul. Oświęcimska 6

Skip to content