GOPS Kochanowice
Menu Ważne adresy
Menu

Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością

 Program „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością ” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024

Gmina Kochanowice  informuje, że przystąpiła do realizacji Programu „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością ” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024

Wartość finansowania dla Gminy Kochanowice wynosi: 297 228,00 zł.

 Program  w 100% finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Realizatorem Programu w Gminie Kochanowice jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kochanowicach.

Program ma na celu zapewnienie dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Gmina Kochanowice kieruje usługę asystenta do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Usługi asystenta przyczynią się do umożliwienia prowadzenia przez osoby niepełnosprawne bardziej aktywnego i samodzielnego życia. Głównym celem usługi asystenta będzie dążenie do poprawy funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej i ich aktywizacja społeczno – kulturalna.

Usługi asystenta polegać będą m.in. na pomocy  w wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez osobę niepełnosprawną miejsce (np. do  placówek służby zdrowia, urzędów, instytucji kultury, świątyń,  do znajomych itp.). Asystent będzie również wspierał osoby niepełnosprawne w wykonywaniu czynności dnia codziennego.

Osoba z niepełnosprawnością zakwalifikowana do Programu nie ponosi odpłatności za usługi asystenta.

Ważne adresy

Punkt Konsultacyjny Lubliniec
tel. 34 351 14 61
42-700 Lubliniec
ul. Oświęcimska 30

PUP Lubliniec
tel. 34 356 25 64
tel. 34 351 52 80
42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9

PCPR Lubliniec
tel. 34 356 32 57
42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9

KPP Lubliniec
tel. 34 356 32 55
42-700 Lubliniec
ul. Oświęcimska 6

Skip to content