GOPS Kochanowice
Menu Ważne adresy
Menu

Terminy wypłat

Świadczenia rodzinne wypłacane są:

  • przelewem na konto wskazane we wniosku bądź
  • w punkcie obsługi kasowej Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie

Świadczenia rodzinne są wypłacane 20-tego każdego miesiąca.

Jeżeli termin wypłaty przypada w dniu wolnym od pracy, wówczas wypłata świadczenia następuje w najbliższym dniu roboczym.

 

Ważne adresy

Punkt Konsultacyjny Lubliniec
tel. 34 351 14 61
42-700 Lubliniec
ul. Oświęcimska 30

PUP Lubliniec
tel. 34 356 25 64
tel. 34 351 52 80
42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9

PCPR Lubliniec
tel. 34 356 32 57
42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9

KPP Lubliniec
tel. 34 356 32 55
42-700 Lubliniec
ul. Oświęcimska 6

Skip to content