GOPS Kochanowice
Menu Ważne adresy
Menu

Terminy wypłat

Świadczenia rodzinne wypłacane są:

  • przelewem na konto wskazane we wniosku bądź
  • w punkcie obsługi kasowej Banku Spółdzielczego w Kochanowicach

ul. Lubliniecka 2
42-713 Kochanowice

tel:(34) 353-32-17

Godziny urzędowania Banku Spółdzielczego w Kochanowicach:
Poniedziałek, Środa, Piątek od 8.15 do 14.30
Wtorek, Czwartek od 8.15 do 17.00

Świadczenia rodzinne są wypłacane 20-tego każdego miesiąca.

Jeżeli termin wypłaty przypada w dniu wolnym od pracy, wówczas wypłata świadczenia następuje w najbliższym dniu roboczym.

Terminy wypłaty świadczeń rodzinnych w 2021r.

20.01.

22.02.

22.03.

20.04.

20.05.

21.06.

20.07.

20.08.

20.09.

20.10.

22.11.

20.12.

Ważne adresy

Punkt Konsultacyjny Lubliniec
tel. 34 351 14 61
42-700 Lubliniec
ul. Oświęcimska 30

PUP Lubliniec
tel. 34 356 25 64
tel. 34 351 52 80
42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9

PCPR Lubliniec
tel. 34 356 32 57
42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9

KPP Lubliniec
tel. 34 356 32 55
42-700 Lubliniec
ul. Oświęcimska 6

Skip to content