GOPS Kochanowice
Menu Ważne adresy
Menu

Wspieranie rodziny

Wspieranie rodziny

W dniu 1 stycznia 2012r. weszła w życie Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013, poz.135 ze zm), uchwalona dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych i dla dobra rodziny, która jest podstawową komórką społeczeństwa oraz naturalnym środowiskiem rozwoju.

Wspieranie rodziny jest zadaniem samorządu gminnego i polega w szczególności na:

 1. Analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie
 2. Wzmocnieniu roli i funkcji rodziny
 3. Rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny,
 4. Podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny,
 5. Pomocy w integracji rodziny,
 6. Przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny,
 7. Dążeniu do reintegracji rodziny

Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie:

 1. Pracy z rodziną tj:
  · konsultacji i poradnictwa specjalistycznego
  · terapii i mediacji
  · usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych
  · pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego
  · organizowania dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie izolacji, zwanych dalej „grupami wsparcia” lub „grupami samopomocowymi”.
  · skierowaniu do rodziny Asystenta Rodziny
 2. Pomocy w opiece i wychowaniu dziecka polegającej na:
  · skierowania dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego
  · wspieraniu rodziny przeżywającej trudności pomocą Rodziny Wspierającej

Realizatorem zadań wynikających z Ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej w Gminie Kochanowice jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kochanowicach przy ulicy Lublinieckiej

Ważne adresy

Punkt Konsultacyjny Lubliniec
tel. 34 351 14 61
42-700 Lubliniec
ul. Oświęcimska 30

PUP Lubliniec
tel. 34 356 25 64
tel. 34 351 52 80
42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9

PCPR Lubliniec
tel. 34 356 32 57
42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9

KPP Lubliniec
tel. 34 356 32 55
42-700 Lubliniec
ul. Oświęcimska 6

Skip to content