GOPS Kochanowice
Menu Ważne adresy
Menu

Dodatek energetyczny

Z uwagi na wprowadzenie od dnia 01.01.2022 możliwości ubiegania się o wypłatę dodatku osłonowego, zawieszono na okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku przyjmowanie wniosków o dodatek energetyczny.

Mając przyznany dodatek mieszkaniowy i będąc stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej, można dostać dodatek energetyczny, który pozwoli obniżyć rachunki za prąd. Trzeba tylko złożyć wniosek o przyznanie dodatku energetycznego i dołączyć do niego kopię umowy sprzedaży energii elektrycznej. Wysokość dodatku energetycznego ogłaszana jest przez Ministra Gospodarki w drodze obwieszenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor Polski”.

W okresie od 1 maja 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. wysokość dodatku energetycznego wynosi odpowiednio:

  • dla gospodarstwa prowadzonego przez osobę samotną – 10,94 zł/miesiąc;
  • dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób – 15,19 zł/miesiąc;
  • dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 5 osób – 18,23 zł/miesiąc
Ważne adresy

Punkt Konsultacyjny Lubliniec
tel. 34 351 14 61
42-700 Lubliniec
ul. Oświęcimska 30

PUP Lubliniec
tel. 34 356 25 64
tel. 34 351 52 80
42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9

PCPR Lubliniec
tel. 34 356 32 57
42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9

KPP Lubliniec
tel. 34 356 32 55
42-700 Lubliniec
ul. Oświęcimska 6

Skip to content