GOPS Kochanowice
Menu Ważne adresy
Menu

“Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

Wieloletni Rządowy Program “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kochanowicach realizuje wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028, dofinansowany z budżetu państwa w formie dotacji celowej. Program zapewnia pomoc dla osób potrzebujących wsparcia w formie posiłków, produktów żywnościowych bądź pomocy pieniężnej. Do pomocy kwalifikują się osoby, które nie przekraczają ustawowego kryterium dochodowego określonego w ustawie         z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023r. poz. 901 ze zm.) oraz podwyższone kryterium dochodowe do 200% tego kryterium. W ramach Modułu 1 oraz Modułu 2 wskazanego programu obejmowane pomocą są dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej jak również inne osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji, a w szczególności osoby starsze, chore                i niepełnosprawne.

 

Program realizowany jest na podstawie Uchwały Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole                      i w domu” na lata 2024 – 2028, Ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej (Dz. U.      z 2023 r. poz. 901 ze zm.) oraz uchwał Rady Gminy Kochanowice:

  • Uchwała Nr LII/410/23 z dnia 24 października  2023r.
  • Uchwała Nr LII/411/23 z dnia 24 października 2023r.
  • Uchwała Nr LII/409/23 z dnia 24 października 2023r.

 

Koszt realizacji całego programu dla gminy Kochanowice na rok 2024 zaplanowano w kwocie: 102.693,00 zł, z tego z dotacji celowej budżetu państwa: 51. 793,00 zł.

Ważne adresy

Punkt Konsultacyjny Lubliniec
tel. 34 351 14 61
42-700 Lubliniec
ul. Oświęcimska 30

PUP Lubliniec
tel. 34 356 25 64
tel. 34 351 52 80
42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9

PCPR Lubliniec
tel. 34 356 32 57
42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9

KPP Lubliniec
tel. 34 356 32 55
42-700 Lubliniec
ul. Oświęcimska 6

Skip to content