GOPS Kochanowice
Menu Ważne adresy
Menu

Skrzynka podawcza

espprzycisk

Metody dostarczania dokumentów do Urzędu:

 • Przekazywanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
 • Dostarczenie dokumentu w godzinach pracy urzędu do siedziby Urzędu Gminy Kochanowice ul.Wolności 5 na następujących nośnikach:
  Dyskietka 1,44 MB
  Pamięć masowa USB 1.1 LUB 2.0
  Płyta CD-RW lub DVD-RW

wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu: Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes

 • Akceptowalne formaty załączników to:
  DOC,RTF
  XLS
  CSV
  TXT
  GIF,TIF,BMP,JPG
  PDF
  ZIP
 • Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3 MB
 • Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną ropatrzone
Ważne adresy

Punkt Konsultacyjny Lubliniec
tel. 34 351 14 61
42-700 Lubliniec
ul. Oświęcimska 30

PUP Lubliniec
tel. 34 356 25 64
tel. 34 351 52 80
42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9

PCPR Lubliniec
tel. 34 356 32 57
42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9

KPP Lubliniec
tel. 34 356 32 55
42-700 Lubliniec
ul. Oświęcimska 6

Skip to content