GOPS Kochanowice
Menu Ważne adresy
Menu

Terminy wypłat

Świadczenia z pomocy społecznej wypłacane są 12-go lub 25-dnia każdego miesiąca w punkcie kasowym Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie: w Kochanowicach przy ul. Lubliniecka 2, w godz. od 10.00 do 14.00 lub przekazywane na wskazane konto bankowe klienta. Jeżeli termin wypłaty przypada w dniu wolnym od pracy, wówczas wypłata świadczenia następuje w najbliższym dniu roboczym.

Ważne adresy

Punkt Konsultacyjny Lubliniec
tel. 34 351 14 61
42-700 Lubliniec
ul. Oświęcimska 30

PUP Lubliniec
tel. 34 356 25 64
tel. 34 351 52 80
42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9

PCPR Lubliniec
tel. 34 356 32 57
42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9

KPP Lubliniec
tel. 34 356 32 55
42-700 Lubliniec
ul. Oświęcimska 6

Skip to content