GOPS Kochanowice
Menu Ważne adresy
Menu

Terminy wypłat

Świadczenia z pomocy społecznej wypłacane są 12-go lub 20-dnia każdego miesiąca w kasie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kochanowicach, w godz. od 10.00 do 14.00 lub przekazywane na wskazane konto bankowe klienta. Jeżeli termin wypłaty przypada w dniu wolnym od pracy, wówczas wypłata świadczenia następuje w najbliższym dniu roboczym.

Terminy wypłaty świadczeń z pomocy społecznej w 2021r.

12.01., 20.01.

12.02., 22.02.

12.03., 22.03.

12.04., 20.04.

12.05., 20.05

14.06., 21.06

12.07., 20.07.

12.08., 20.08.

13.09., 20.09.

12.10., 20.10.

12.11., 22.11.

13.12., 20.12.

Ważne adresy

Punkt Konsultacyjny Lubliniec
tel. 34 351 14 61
42-700 Lubliniec
ul. Oświęcimska 30

PUP Lubliniec
tel. 34 356 25 64
tel. 34 351 52 80
42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9

PCPR Lubliniec
tel. 34 356 32 57
42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9

KPP Lubliniec
tel. 34 356 32 55
42-700 Lubliniec
ul. Oświęcimska 6

Skip to content