GOPS Kochanowice
Menu Ważne adresy
Menu

Zapytanie ofertowe na remont 3 pomieszczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

04.4.2019

W związku z koniecznością przeprowadzenia generalnego remontu 3 pomieszczeń Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kochanowicach w załączniku zapytanie ofertowe dotyczące powyższego.

Zainteresowane firmy zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem i przedmiarem robót oraz złożeniem oferty wraz z załącznikiem na przeprowadzenie remontu.

Oferty można składać osobiście, za pośrednictwem poczty, faksem oraz e-mail.
Ostateczny termin składania ofert mija 31 maja 2019 roku o godz. 15.30

Wszelkie informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz załączników do oferty, prosimy kierować pod numerem
telefonu 34 3533 427 wew.25

 

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kochanowicach

Mirosława Pietrek

 

 

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Przedmiar robót

Oferta

 

Ważne adresy

Punkt Konsultacyjny Lubliniec
tel. 34 351 14 61
42-700 Lubliniec
ul. Oświęcimska 30

PUP Lubliniec
tel. 34 356 25 64
tel. 34 351 52 80
42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9

PCPR Lubliniec
tel. 34 356 32 57
42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9

KPP Lubliniec
tel. 34 356 32 55
42-700 Lubliniec
ul. Oświęcimska 6

Skip to content