GOPS Kochanowice
Menu Ważne adresy
Menu

Wnioski- DODATEK OSŁONOWY

19.1.2024

Informujemy, że w dniu 18.01.2024 roku opublikowano Rozporządzenie Ministra Klimatu zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego wypełnione na podstawie nowego wzoru należy składać do 30 kwietnia 2024 roku do gminy właściwej ze względu na miejsca zamieszkania.
Wypłata dodatków osłonowych zostanie zrealizowana jednorazowo, w terminie do 30 czerwca 2024 roku.

Dodatek osłonowy przysługuje w 2024 r.:

1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 390 i 658) nie przekracza kwoty 2100 zł,

2) osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Dodatek osłonowy wynosi w 2024 r. :

1) 228,8 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego ;

2) 343,2 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób ;

3) 486,2 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób ;

4) 657,8 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób .

Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy. Przysługuje on w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego wnioskodawcy jest źródło zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu
termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2023 r. poz. 2496)

  1. 286 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego ;
  2. 429 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób ;
  3. 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób ;
  4. 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób .

 

Wniosek do pobrania:

WNIOSEK DODATEK OSŁONOWY

Ważne adresy

Punkt Konsultacyjny Lubliniec
tel. 34 351 14 61
42-700 Lubliniec
ul. Oświęcimska 30

PUP Lubliniec
tel. 34 356 25 64
tel. 34 351 52 80
42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9

PCPR Lubliniec
tel. 34 356 32 57
42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9

KPP Lubliniec
tel. 34 356 32 55
42-700 Lubliniec
ul. Oświęcimska 6

Skip to content