GOPS Kochanowice
Menu Ważne adresy
Menu

Wnioski 500+ na każde dziecko do 18-tego roku życia!!!!

21.5.2019

Od 1-ego lipca 2019 roku można składać wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ drogą elektroniczną, od 1-ego sierpnia 2019 w formie tradycyjnej (papierowej).

Zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną

Wnioski składane po 1 lipca 2019 roku będą uprawniały do pobierania świadczenia 500+ do dnia 31 maja 2021 r.

Powyższe świadczenie będzie przyznane bez wydania decyzji. Informacja o przyznaniu będzie wysyłana na wskazany adres e-mail lub istnieje możliwość odebrania jej w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Wnioski złożone ( wraz z wymaganymi dokumentami) do dnia:

  • 31 sierpnia 2019 r. wówczas wypłata świadczenia będzie do dnia 31 października 2019 r.
  • 30 września 2019 r. wówczas wypłata świadczenia będzie do dnia 30 listopada 2019 r.
  • 31 października 2019 r. wówczas wypłata świadczenia do dnia 31 grudnia 2019 r.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w okresie od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 30 września 2019 r., prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się, począwszy od dnia 1 lipca 2019 r., o ile prawo do świadczenia wychowawczego w okresie, na który jest ustalone, nie jest przyznane.

Po 30 września 2019 roku prawo do świadczenia wychowawczego będzie przyznawane od miesiąca złożenia wniosku (nie będzie nadpłaty świadczenia od lipca!!!)

W przypadku przebywania wnioskodawcy lub członka rodziny w dniu przyznania świadczenia wychowawczego lub po tym dniu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji zabezpieczenia społecznego organ właściwy występuje do wojewody o ustalenie okresu koordynacji.

Druk wniosku:

http://www.gov.pl/documents/1048151/1060973/SW-1.pdf/6c9e6696-9850-cc09-f2d1-7a0a3b69b5b5

Załącznik dla osób które składają wnioski na piąte i kolejne dziecko:

http://www.gov.pl/documents/1048151/1060973/SW-1Z.pdf/b31d82d8-d9f4-e76a-a7d5-0933eace61b3

Ważne adresy

Punkt Konsultacyjny Lubliniec
tel. 34 351 14 61
42-700 Lubliniec
ul. Oświęcimska 30

PUP Lubliniec
tel. 34 356 25 64
tel. 34 351 52 80
42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9

PCPR Lubliniec
tel. 34 356 32 57
42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9

KPP Lubliniec
tel. 34 356 32 55
42-700 Lubliniec
ul. Oświęcimska 6

Skip to content