GOPS Kochanowice
Menu Ważne adresy
Menu

“Niebieska Linia”

20.4.2018

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie “Niebieska Linia”

800-12-00-02

numer jest całkowicie bezpłatny dla osób dzwoniących (koszty pokrywa PARPA jako właściciel numeru). Oprócz całodobowej dostępności do pomocy psychologicznej, wsparcia i informacji o możliwości uzyskania pomocy, Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie “Niebieska Linia”, w ramach którego działa ww. Telefon, oferuje:

  • Konsultacje telefoniczne w jęz. angielskim – poniedziałki w godz. 18.00-22.00 (tel. 800-12-00-02)
  • Konsultacje telefoniczne w jęz. rosyjskim – wtorki w godz. 18.00-22.00 (tel. 800-12-00-02)
  • Konsultacje prawne – poniedziałek i wtorek w godz. 17.00-21.00 (tel. 22/666-28-50), środa godz. 18.00-22.00 (tel. 800-12-00-02)
  • Konsultacje z wykorzystaniem komunikatora Skype – poniedziałki w godz. 13.00- 15.00 (pogotowie.niebieska.linia) – także dla osób posługujących się językiem migowym
  • Porady e-mailowe – niebieskalinia@niebieskalinia.info
  • Stronę internetową www.niebieskalinia.info
Ważne adresy

Punkt Konsultacyjny Lubliniec
tel. 34 351 14 61
42-700 Lubliniec
ul. Oświęcimska 30

PUP Lubliniec
tel. 34 356 25 64
tel. 34 351 52 80
42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9

PCPR Lubliniec
tel. 34 356 32 57
42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9

KPP Lubliniec
tel. 34 356 32 55
42-700 Lubliniec
ul. Oświęcimska 6

Skip to content