GOPS Kochanowice
Menu Ważne adresy
Menu

Nabór wniosków na nowy okres zasiłkowy 2018/2019

18.6.2018

Przypomina się że nadszedł czas składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2018/2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kochanowicach przypomina o terminach składania wniosków o świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
oraz o świadczenie wychowawcze 500+, świadczenie z Programu Rządowego „Dobry Start” na okres zasiłkowy 2018/2019.

Zachęcamy do składania wniosków o 500+ , „Dobry Start” oraz świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny na nowy okres świadczeniowy w wersji elektronicznej już od 1 lipca 2018 roku.

Jednocześnie informujemy, że została uruchomiona w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach infolinia pod nr tel. 32 606 30 03 dla osób zainteresowanych złożeniem wniosku o świadczenie „Dobry Start”.

Od 1 sierpnia 2018 roku można będzie już składać wnioski na świadczenie wychowawcze 500+, „Dobry Start”, świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny w wersji papierowej.

Wnioski o świadczenie „Dobry Start” będą przyjmowane do dnia 30 listopada 2018 roku.

Formularze wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o świadczenia są do nabycia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kochanowicach, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania tj. od 7.30 do 15.30.

Wnioski można również pobierać i składać w Punkcie Terenowym GOPS-u w Kochcicach, który czynny jest dwa razy w tygodniu tj.:

– wtorek od godz. 11.00 do 15.00,

– czwartek od godz. 8.00 do 12.00.

O świadczenia można się ubiegać również drogą elektroniczną poprzez ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia oraz bankowość elektroniczną,.

Okres świadczeniowy w przypadku świadczeń wychowawczych w ramach rządowego Programu „Rodzina 500 +”, jak i świadczeń z funduszu alimentacyjnego trwa od 1 października 2018 roku do 30 września 2019 roku. Z kolei dla świadczeń rodzinnych okres zasiłkowy zaczyna się 1 listopada 2018 roku i trwa do 31 października 2019 roku.

Gdy wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ i o świadczenia z funduszu alimentacyjnego wraz z dokumentami zostanie złożony do dnia 31 sierpnia 2018 roku ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ oraz z funduszu alimentacyjnego jak i wypłata tych świadczeń przysługująca za miesiąc październik 2018 r. nastąpi do dnia 31 października 2018 r. W sytuacji gdy wniosek wraz z dokumentami zostanie złożony w okresie od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 października 2018 r. ustalenie prawa do ww. świadczeń oraz ich wypłata za miesiąc październik i listopad 2018 r. nastąpi do dnia 30 listopada 2018 r. Ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września 2018 roku.

Ważne adresy

Punkt Konsultacyjny Lubliniec
tel. 34 351 14 61
42-700 Lubliniec
ul. Oświęcimska 30

PUP Lubliniec
tel. 34 356 25 64
tel. 34 351 52 80
42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9

PCPR Lubliniec
tel. 34 356 32 57
42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9

KPP Lubliniec
tel. 34 356 32 55
42-700 Lubliniec
ul. Oświęcimska 6

Skip to content