GOPS Kochanowice
Menu Ważne adresy
Menu

Informacja na temat nieodpłatnych porad prawnych

17.3.2020

W związku z dynamicznie rozwijającym się zagrożeniem epidemiologicznym związanym z koronawirusem COVID-19, w celu przeciwdziałania zagrożeniom, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 r., poz. 374) informujemy, że osobiste udzielanie porad w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu lublinieckiego zostaje z dniem 13 marca 2020 roku zawieszone do odwołania.

Informujemy również, że w związku z zaistniałą sytuacją możliwe jest telefoniczne lub mailowe udzielenie porady.

W celu skorzystania z porady telefonicznej lub mailowej należy pobrać zgłoszenie porady na odległość (załącznik), wypełnić i osobiście podpisać. Skan zgłoszenia należy przesłać do wybranego prawnika, przypisanego do Państwa gminy.

Poniżej przedstawiamy listę prawników, którzy zobligowali się do świadczenia porad prawnych i obywatelskich za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Wykonawca Adres e-mail Obsługiwana gmina
Andrzej Strączyński adwokat.straczynski@op.pl Ciasna

Kochanowice

Anna Kweczka-Janeczka anna.kweczka@adwokatura.pl Koszęcin
Maja Sikora dudek.sikora.adwokaci@gmail.com Woźniki
Kinga Błaszczyk kingablaszczyk84@wp.pl Woźniki
Piotr Nowak piotrnowak.adwokat@gmail.com Herby
Dominika Podsiedlik-Kowalska porady.pawonkow@o2.pl Pawonków
Jolanta Mietelska kancelaria.mietelska@gmail.com Boronów
Jacek Kotek jkotek@poczta.onet.pl Lubliniec
Paweł Klimek pawel.klimek@op.pl Lubliniec

PROSIMY O KONTAKT Z PRAWNIKAMI TYLKO W PRZYPADKU PILNYCH SPRAW.

SPRAWY, KTÓRE MOGĄ POCZEKAĆ PROSIMY ODŁOŻYĆ DO CZASU, GDY PUNKTY WZNOWIĄ OSOBISTE UDZIELANIE PORAD.

Załącznik – zgłoszenie porady na odległość

Ważne adresy

Punkt Konsultacyjny Lubliniec
tel. 34 351 14 61
42-700 Lubliniec
ul. Oświęcimska 30

PUP Lubliniec
tel. 34 356 25 64
tel. 34 351 52 80
42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9

PCPR Lubliniec
tel. 34 356 32 57
42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9

KPP Lubliniec
tel. 34 356 32 55
42-700 Lubliniec
ul. Oświęcimska 6

Skip to content