GOPS Kochanowice
Menu Ważne adresy
Menu

Harmonogram pomocy żywnościowej

26.1.2018

Pomoc żywnościowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kochanowicach od września 2017r. realizuje program pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2017 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2017. Pomocą żywnościową w ramach programu mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej,
tj. 1 268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 028,00 zł dla osoby w rodzinie.

Osoby zainteresowane pomocą w formie artykułów żywnościowych proszone są o zgłaszanie się do pracowników GOPS- u w Kochanowicach w celu kwalifikowania do udziału w programie.

Ponadto informujemy, iż żywność wydawana będzie do kwietnia 2018r., w godzinach od 10.00 do 14.00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kochanowicach, ul. Lubliniecka 7, zgodnie z poniższym harmonogramem:

luty 2018: 12-go, 14-go, 19-go, 21-go, 26-go

marzec 2018: 12-go, 14-go, 19-go, 21-go, 26-go

kwiecień 2018: 11-go, 16-go, 18-go, 23-go, 25-go, 30-go

Ważne adresy

Punkt Konsultacyjny Lubliniec
tel. 34 351 14 61
42-700 Lubliniec
ul. Oświęcimska 30

PUP Lubliniec
tel. 34 356 25 64
tel. 34 351 52 80
42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9

PCPR Lubliniec
tel. 34 356 32 57
42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9

KPP Lubliniec
tel. 34 356 32 55
42-700 Lubliniec
ul. Oświęcimska 6

Skip to content