GOPS Kochanowice
Menu Ważne adresy
Menu

Nowy okres świadczeniowy 2020/2021

16.7.2020

Przypomina się że nadszedł czas składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2020/2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kochanowicach przypomina o terminach składania wniosków o świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenie z Programu Rządowego „Dobry Start” na okres zasiłkowy 2020/2021.

Przypominamy że prawo do świadczenia wychowawczego przyznane jest do 31 maja 2021 roku (nowych wniosków nie składamy!!!!).  

Zachęcamy do składania wniosków o “Dobry Start” oraz świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny na nowy okres świadczeniowy w wersji elektronicznej już od 1 lipca 2020 roku.

Od 1 sierpnia 2020 roku można będzie już składać wnioski o świadczenie „Dobry Start”, świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny w wersji papierowej.

Wnioski o świadczenie „Dobry Start” będą przyjmowane do dnia 30 listopada 2020 roku.

Formularze wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o świadczenia są do nabycia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kochanowicach, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania tj. od 7.30 do 15.30.

O świadczenia można się ubiegać również drogą elektroniczną poprzez ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia oraz bankowość elektroniczną,.

Okres świadczeniowy świadczeń z funduszu alimentacyjnego trwa od 1 października 2020 roku do 30 września 2021 roku. Z kolei dla świadczeń rodzinnych okres zasiłkowy zaczyna się 1 listopada 2020 roku i trwa do 31 października 2021 roku.

Gdy wniosek o świadczenia z funduszu alimentacyjnego wraz z dokumentami zostanie złożony do dnia 31 sierpnia 2020 roku ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego jak i wypłata tych świadczeń przysługująca za miesiąc październik 2020 r. nastąpi do dnia 31 października 2020 r. W sytuacji gdy wniosek wraz z dokumentami zostanie złożony w okresie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 31 października 2020 r. ustalenie prawa do ww. świadczeń oraz ich wypłata za miesiąc październik i listopad 2020 r. nastąpi do dnia 30 listopada 2020 r.. W przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września 2018 roku.

Ważne adresy

Punkt Konsultacyjny Lubliniec
tel. 34 351 14 61
42-700 Lubliniec
ul. Oświęcimska 30

PUP Lubliniec
tel. 34 356 25 64
tel. 34 351 52 80
42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9

PCPR Lubliniec
tel. 34 356 32 57
42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9

KPP Lubliniec
tel. 34 356 32 55
42-700 Lubliniec
ul. Oświęcimska 6

Skip to content