GOPS Kochanowice
Menu Ważne adresy
Menu

01.7.2024

W WOJEWODZKIM SZPITALU NEUROPSYCHIATRYCZNYM IM. DR. E . CYRANA W LUBLIŃCU  ROZPOCZEŁO DZIAŁALNOŚĆ CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Po wielu miesiącach intensywnej pracy od 1 maja 2024 r. w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. dr . E. Cyrana w Lublińcu rozpoczęło działalność długo wyczekiwane Centrum Zdrowia Psychicznego (CZP) w ramach kontraktu z NFZ. Jest to niewątpliwie wielkie osiągnięcie, którego głównym założeniem jest objęcie opieką psychiatryczną mieszkańców powiatu lublinieckiego, myszkowskiego i kłobuckiego. Centrum Zdrowia Psychicznego to miejsce, w którym można otrzymać  bezpłatne wsparcie przez całą dobę. Bez skierowania, bez zapisywania się na wizytę. Pomoc dostosowana jest do potrzeb zdrowotnych pacjentów

Celem CZP jest zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi skoordynowanej, kompleksowej i wielostronnej opieki zdrowotnej  oraz innych form opieki i pomocy, w taki sposób, aby ograniczyć rozmiary i negatywne skutki hospitalizacji, a także uruchomić inicjatywy i zasoby  lokalnej społeczności i przeciwdziałać stygmatyzacji, wykluczeniu osób chorych psychicznie, a także zapewnić im opiekę i pomoc niezbędną do życia w środowisku rodzinnym i społecznym

W ramach działalności Centrum Zdrowia Psychicznego rozpoczęły działalność nowe komórki organizacyjne takie jak:

  • Oddział Dzienny Psychiatryczny na 48 miejsc pobytu- z jego świadczeń mogą skorzystać osoby niewymagające hospitalizacji całodobowej
  • Oddział Psychiatryczny Ogólny,
  • Zespół Leczenia Środowiskowego, który oferuje pomoc dla pacjentów w ich miejscu zamieszkania  nie wymagających hospitalizacji ,i nie mogących skorzystać ze świadczeń w Poradni Zdrowia Psychicznego.
  • Poradnię Zdrowia Psychicznego, którą uruchomiono ponownie po kilku latach przerwy, a tym samym zapewniono dodatkowy dostęp do świadczeń psychiatrycznych na poziomie ambulatoryjnym. Dodatkowo przy Poradni funkcjonuje Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny, do którego po pomoc może zgłosić się każda osoba z rejonu działania Centrum, w celu uzyskania pomocy w kryzysie psychicznym.

Dzięki wspólnym staraniom podjętych przez Dyrekcję i Pracowników Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego udało się nawiązać współpracę  z innymi Poradniami  w zakresie działania Centrum takimi jak:

  • W powiecie lublinieckim Poradnia Zdrowia Psychicznego ,,INTEGRA” B. Grabinska .
  • W powiecie myszkowskim jest SPZOZ Myszków, który oferuje świadczenia Poradni Zdrowia Psychicznego wraz z Punktem Zgłoszeniowo-Koordynacyjnym.
  • W powiecie kłobuckim, w, którym do tej pory nie było Poradni Zdrowia Psychicznego dla dorosłych powstała właśnie taka Poradnia wraz z Punktem Zgłoszeniowo- Koordynacyjnym dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem ,,CHCĘ INACZEJ”

Podjęte działania wpisują się w reformę psychiatrii. Szczegółowe informacje dotyczące CZP wraz z adresami i numerami telefonu znajdują się na stronie internetowej https://wsnlc.pl/czp/

Ważne adresy

Punkt Konsultacyjny Lubliniec
tel. 34 351 14 61
42-700 Lubliniec
ul. Oświęcimska 30

PUP Lubliniec
tel. 34 356 25 64
tel. 34 351 52 80
42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9

PCPR Lubliniec
tel. 34 356 32 57
42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9

KPP Lubliniec
tel. 34 356 32 55
42-700 Lubliniec
ul. Oświęcimska 6

Skip to content