GOPS Kochanowice
Menu Ważne adresy
Menu

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

W dniu 8 kwietnia 2016r. w Kochanowicach odbyło się zorganizowane przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych szkolenie dotyczące problemu „Przemocy wobec dzieci”. Szkolenie prowadził Pan Roman Bartosik z Ośrodka Psychoprofilaktyki „Nowa Perspektywa” w Krakowie.
Wzięły w nim udział osoby zaangażowane w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie: pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kochanowicach, funkcjonariusz Policji, pedagodzy szkolni oraz kilkunastu nauczycieli ze szkół w Kochanowicach, Kochcicach i Lubecku wraz z Dyrekcją. Celem szkolenia było pogłębienie wiedzy uczestników na temat interwencji wobec dziecka doznającego przemocy domowej, metod diagnozowania w/w problemu, przyczyn jego występowania i czynników ryzyka. Omówiona została również procedura „Niebieskie Karty”- głównie w odniesieniu do przedstawicieli oświaty.

Ważne adresy

Punkt Konsultacyjny Lubliniec
tel. 34 351 14 61
42-700 Lubliniec
ul. Oświęcimska 30

PUP Lubliniec
tel. 34 356 25 64
tel. 34 351 52 80
42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9

PCPR Lubliniec
tel. 34 356 32 57
42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9

KPP Lubliniec
tel. 34 356 32 55
42-700 Lubliniec
ul. Oświęcimska 6