GOPS Kochanowice
Menu Ważne adresy
Menu

Druki do pobrania

WNIOSKI DO PROGRAMU DOBRY START – 300+

Druki do pobrania Dobry Start

Dobry Start

WNIOSKI NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2018/2019

Druki do świadczenia wychowawczego

Świadczenie wychowawcze

zaświadczenie o zarobkach

Druki do świadczeń rodzinnych

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Świadczenie rodzicielskie

Zasiłek pielęgnacyjny

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Świadczenie pielęgnacyjne

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego

zaświadczenie o zarobkach

Druki do świadczeń alimentacyjnych

Fundusz alimentacyjny

Ważne adresy

Punkt Konsultacyjny Lubliniec
tel. 34 351 14 61
42-700 Lubliniec
ul. Oświęcimska 30

PUP Lubliniec
tel. 34 356 25 64
tel. 34 351 52 80
42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9

PCPR Lubliniec
tel. 34 356 32 57
42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9

KPP Lubliniec
tel. 34 356 32 55
42-700 Lubliniec
ul. Oświęcimska 6