GOPS Kochanowice
Menu Ważne adresy
Menu

Dobry Start “300+”

Od 1 lipca 2018 roku ruszył Rządowy Program

„Dobry Start”

Świadczenie dobry start w wysokości 300 zł raz w roku (jednorazowo) przysługuje w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego do ukończenia:

  • przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;
  • przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku żucia- w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Wniosek można złożyć do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kochanowicach w formie tradycyjnej (papierowej) od 1 sierpnia lub za pomocą ministerialnego Portalu Informacyjno-Usługowy Emp@tia oraz bankowości elektroniczej od 1 lipca . Ostatecznym terminem składania wniosków jest 30 listopada (wnioski które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrzone).

Ważne adresy

Punkt Konsultacyjny Lubliniec
tel. 34 351 14 61
42-700 Lubliniec
ul. Oświęcimska 30

PUP Lubliniec
tel. 34 356 25 64
tel. 34 351 52 80
42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9

PCPR Lubliniec
tel. 34 356 32 57
42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9

KPP Lubliniec
tel. 34 356 32 55
42-700 Lubliniec
ul. Oświęcimska 6

Skip to content