GOPS Kochanowice
Menu Ważne adresy
Menu

Terminy wypłat

Świadczenia z pomocy społecznej wypłacane są 12-go lub 20-dnia każdego miesiąca w kasie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kochanowicach, w godz. od 10.00 do 14.00 lub przekazywane na wskazane konto bankowe klienta. Jeżeli termin wypłaty przypada w dniu wolnym od pracy, wówczas wypłata świadczenia następuje w najbliższym dniu roboczym.

Terminy wypłaty świadczeń z pomocy społecznej w 2019r.

14.01., 21.01.

12.02., 20.02.

12.03., 20.03.

12.04., 23.04.

13.05., 20.05

12.06., 21.06

12.07., 22.07.

12.08., 20.08.

12.09., 20.09.

14.10., 21.10.

12.11., 20.11.

12.12., 20.12.

Ważne adresy

Punkt Konsultacyjny Lubliniec
tel. 34 351 14 61
42-700 Lubliniec
ul. Oświęcimska 30

PUP Lubliniec
tel. 34 356 25 64
tel. 34 351 52 80
42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9

PCPR Lubliniec
tel. 34 356 32 57
42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9

KPP Lubliniec
tel. 34 356 32 55
42-700 Lubliniec
ul. Oświęcimska 6